Nu kan ni  se våra lediga lägenheter på bostadsregistrets hemsida och göra en intresseanmälan där snabbt och smidigt.

Lediga lägenheter

Söker du lägenhet? Vänligen gå in på följande www.bostadsregistret.seStäll dig i kö, så hör vi av oss när det blir din tur!

Vildvinet 2, Prisman 2 samt Liljan 3
FÖR OVANSTÅENDE GÄLLER FÖLJANDE VILLKOR
Grundkrav
Prövning av ekonomi och skötsamhet sker i varje enskilt fall.
Vi gör en kreditupplysning som visar aktuell inkomst, betalningsanmärkningar och obetalda
betalningsförelägganden. Oreglerade, dvs. förfallna skulder får ej finnas.
Den sökande ska ha regelbunden inkomst i minst 6 månader från inflyttningsdagen. Inkomsten bedöms i relation till hyran på den aktuella bostaden och den sökande måste varaktigt ha ett skäligt belopp att leva på efter att hyran är betald. Det av Kronofogdemyndigheten fastställda förbehållsbeloppet tillämpas.
Inkomst kan till exempel vara:

-Lön från arbete/anställning/egen näringsverksamhet
-A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
-Pension
-Studiemedel
-Etableringsersättning
-Ersättning från Försäkringskassan (exempelvis föräldrapenning, bostadsbidrag, bostadstillägg sjukersättning och aktivitetsersättning)
-Försörjningsstöd

Borgen och/eller korttidskontrakt kan i undantagsfall användas vid inkomst som ej betraktas som varaktig eller för låg, som vid exempelvis studiemedel, tillfälligt arbete och behovsanställning.
Vi kan komma att inhämta referenser från arbetsgivare och tidigare hyresvärd/bostadsrättsförening.
Om medsökande finns kommer även denne att prövas enligt ovanstående punkter.
Fördelning av lägenheter
Vildvinet 2, Prisman 2 och Liljan 3 har egen kö. Ni anmäler intresse för lägenhet på www.bostadsregistret.se och får en plats i detta kösystem.
Tiden i kön styr tilldelning av lägenhet.
Tilldelning av lägenheter sker normalt enligt köprincipen. Avsteg från köprincipen görs vid kontraktstilldelning för hushåll som av särskilda skäl behöver en bostad till rimlig hyra.